• slide1
  • Slide2
  • Slide3
Vi har en bred kompetens samt ett flexibelt och serviceinriktat arbetssätt med en målmedvetenhet att snabbt och effektivt lösa våra kunders problem. Vår ambition är att bli medleverantörer till våra kunder. Holjeplåt AB genomför en noggrann utvärdering av kundernas behov och utifrån det kommer vi gemensamt fram till önskade produkter och tjänster

Våra tjänster

Ventilation

Behovet av energisnåla ventilations-anläggningar ökar med stigande energipriser. Vi kan erbjuda kostnadseffektiva…

Papptak

Vi är en utbildad och auktoriserad takentrepenör Vi lägger  tätskiktssystem för låglutande…

Kontaktuppgifter

Holjeplåt AB Traktorvägen 5, 293 40 Olofström Tel: 0454-400 88 | Fax:…

Legotillverkning

Som en del i vår verksamhet, erbjuder vi tillverkning av låg och …

Industriservice

Bra underhållna och väldimensionerade ventilations system skapar en  bra innemiljö och god…

Byggplåt

Holjeplåt AB har inriktat sig på det som i dagligt tal kallas…