Som en del i vår verksamhet, erbjuder vi tillverkning av låg och  nollserielego till våra kunder. För legotillverkning har vi tillgång till en omfattande maskinpark med press och tillhörande verktyg. Vid förfrågan gör vi en utvärdering  med hänsyn till ritningar och kundens speciella krav och önskemål, varefter vi gör  en kalkylering för bästa möjliga offert.

Vi:

  • använder verktyg som nibbler och bandsåg för att klippa ut  detaljer från pressade ämnen
  • klipper ut släta ämnen i valfritt material, tjockleken 3 mm,  längd 2500 mm.
  • stansar, bockar och pressar i det utförande våra kunder önskar.
  • ansvarar för svetsning, slipning, packning och transporter.

 

 

  • pict0122

Tillverkning av balkongräcke