Vår verksamhet är i huvudsak inriktad på:

Vi har en bred kompetens samt ett flexibelt och serviceinriktat arbetssätt med en målmedvetenhet att snabbt och effektivt lösa våra kunders problem. Vår ambition är att bli medleverantörer till våra kunder. Holjeplåt AB genomför en noggrann utvärdering av kundernas behov och utifrån det kommer vi gemensamt fram till önskade produkter och tjänster.

 

plat-3