Som en del i vår verksamhet, erbjuder vi tillverkning av låg och  nollserielego till våra kunder. För legotillverkningen har vi tillgång till en  omfattande maskinpark med press och tillhörande verktyg.

Läs mer om Legotillverkning >>