Om vår ventilation

Behovet av energisnåla ventilations-anläggningar ökar med stigande energipriser. Vi kan erbjuda kostnadseffektiva anläggningslösningar som tillgodoser varje beställares specifika behov. Vi har en välutrustad verkstad som producerar små och stora specialkomponenter för luftbehandlingsanläggningar.

Holjeplåt har ett välorganiserat monteringslag med många års branscherfarenhet som har kapacitet att hantera både små och stora uppdrag. Projektledningen ser till att nödvändiga komponenter finns tillgängliga på rätt tid och plats, och att de installeras med fackmannamässiga metoder. Med lagerhållning av ventilationsdetaljer i alla vanliga dimensioner kan vi lösa akuta problem på montageplatsen. Våra montörer ser till att beställaren får en väl fungerande luftbehandlingsanläggning.

Är du orolig för höga halter av radon? Radon i hus kan komma från flera olika källor, bl.a. marken eller byggmaterialet. Den bästa åtgärden för att hålla nivåerna av radon nere är att ha ordentlig ventilation och bra luftflöden. Läs mer om radon här.

 

 

Ventservice olofström

Aggregat med värmepump monterat på Extra Mjällby.

20160126_113955

Dysdon monterat i tak för att bästa spridningsbild.

20160126_113856

Värmepump med egentillverkat snörasskydd.

20160126_113949

Dragning av ventilationskanaler.

20160126_113945

 

20160122_064845

Cirkulationsaggregat samt avfuktare.